Ứng dụng Ematic.js dành cho Haravan

Bộ cài đặt Ematic.js là một ứng dụng Haravan giúp cho việc gắn/gỡ mã Ematic.js với cửa hàng Haravan của bạn.

Cài đặt Ứng dụng

Để cài đặt ứng dụng, nhập địa chỉ cửa hàng của bạn dưới đây và bạn sẽ được chuyển tiếp đến trang cài đặt ứng dụng.

https://   

Ví dụ: my-web-store.myharavan.com

Nếu bạn chưa đăng nhập vào cửa hàng Haravan của bạn, quản trị cài đặt sẽ đưa bạn đến mục đăng nhập cửa hàng Haravan.

Trong bảng điều khiển quản trị cửa hàng Haravan, bạn sẽ được yêu cẩu cho phép ứng dụng Bộ cài Ematic.jstrước khi cài đặt.

Cấu hình

Kích hoạt Ematic.js

Một khi ứng dụng đã được cài đặt, bạn có thể dùng nó để cài đặt scripts vào cửa hàng Haravan của mình, kích hoạt Ematic.js.

  1. Tìm & mở Bộ cài Ematic.js trong phần Ứng dụng. Thao tác này có thể mất một lúc, vì thế xin vui lòng chờ trong giây lát để ứng dụng được mở
  2. Nhập API key ở trong trường biểu mẫu và chọn Kích hoạt
  3. Quá trình này có thể mất khoảng 30 giây, vì thế xin vui lòng chờ đến khi hoàn thành

Vô hiệu hóa Ematic.js

Quy trình này sẽ loại bỏ hết tất cả cập nhật được áp dụng bởi việc kích hoạt Ematic.js.

  1. Tìm & mở Bộ cài Ematic.js trong phần Ứng dụng. Thao tác này có thể mất một lúc, vì thế xin vui lòng chờ trong giây lát để ứng dụng được mở.
  2. Chọn Vô hiệu hóa
  3. Quá trình này có thể mất khoảng 30 giây, vì thế xin vui lòng chờ đến khi hoàn thành

Sau khi chủ đề mới được cài đặt

Trong trường hợp bạn cài đặt chủ đề mới cho cửa hàng của mình, cửa hàng có thể sẽ không có Ematic.js được kích hoạt sẵn. Bạn cần truy cập lại Bộ cài Ematic.js để kích hoạt/vô hiệu hóa đoạn scripts trên toàn chủ đề.

Hủy cài đặt ứng dụng

Để hủy cài đặt Ematic.js khỏi cửa hàng Haravan của bạn, làm như sau:

  1. Đảm bảo bạn đã vô hiệu hóa Ematic.js trước trong ứng dụng Bộ cài Ematic.js
  2. Xóa ứng dụng Bộ cài Ematic.js khỏi cửa hàng của bạn.